11 Th1

Giải pháp cho tòa nhà

Cung cấp giải pháp an ninh toàn diện, quản lý tích hợp các hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động, hệ thống chuông cửa có hình và hệ thống access controll.