16 Th1

Giải pháp truyền tín hiệu camera khoảng cách xa

MỤC ĐÍCH:
• Gán DVR vào NVR để quản lý;
• Giúp quản lý nhiều DVR tập trung vào 1 màn hình bằng cách sử dụng đầu ghi hình NVR ( có số kênh lớn hơn hoặc bằng tổng số kênh của các đầu ghi hình DVR;
• Ứng dụng để truyền tín hiệu camera TVI ở khoảng cách xa với chi phí hợp lý nhất;
• Phù hợp áp dụng cho các nhà máy, nhà xưởng có nhiều phân khu