Tháng Một 2018 16
Giải pháp truyền tín hiệu camera khoảng cách xa
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Giải pháp truyền tín hiệu camera khoảng cách xa

MỤC ĐÍCH: • Gán DVR vào NVR để quản lý; • Giúp quản lý nhiều DVR tập trung vào 1 màn hình bằng cách sử dụng đầu ghi hình NVR ( có số kênh lớn…