Tháng Tám 2020 14
Thiết bị nhà thông minh – Smart home
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Thiết bị nhà thông minh – Smart home

Nhà thông minh - Smart home- là ngôi nhà cho phép chủ nhân điều khiển bật/ tắt hệ thống đèn điện, điều hòa, tivi, bình nóng lạnh, rèm cửa ..., bằng Smartphone và giọng nói.…