Tháng Mười 2020 28
Công tắc thông minh Simhome
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Công tắc thông minh Simhome

Là dòng sản phẩm được thiết kế theo tiêu chí đơn giản hóa các công đoạn lắp đặt, cài đặt. Với công tắc SimHome, khách hàng chỉ cần kết nối trực tiếp tới mạng WiFi là…