Tháng Bảy 2018 23
Nguyễn Đắc Phước
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Nguyễn Đắc Phước

Chức danh: Phó Giám Đốc Chuyên môn: Kỹ sư Điện Tử Viễn Thông Kinh nghiệm làm việc: 5 năm Số điện thoại: 0935.315.162 Email: phuoc.nd@danggiahung.com

Tháng Bảy 2018 03
Ms. Huỳnh Thị Khánh Hiểu
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Ms. Huỳnh Thị Khánh Hiểu

Chức danh: Phòng kế toán - Nhân Sự Chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh;  Nghiệp vụ kế toán Số điện thoại: 0236.3.640.659 Email: hieu.htk@danggiahung.com

Tháng Bảy 2018 03
Mr. Lê Văn Tín
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Mr. Lê Văn Tín

Chức danh: Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chuyên môn: Kỹ sư Điện Số điện thoại: 0946.058.008 Email: Tin.lv@danggiahung.com

Tháng Bảy 2018 03
Mr. Đặng Duy Kỳ
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Mr. Đặng Duy Kỳ

Chức danh: Giám Đốc Chuyên môn: Kỹ sư Điện Tử Viễn Thông Kinh nghiệm làm việc: 5 năm Số điện thoại: 0914.211.069 Email: ky.dd@danggiahung.com