Mr. Đặng Duy Kỳ

Giám Đốc

Chức danh: Giám Đốc
Chuyên môn: Kỹ sư Điện Tử Viễn Thông
Kinh nghiệm làm việc: 5 năm
Số điện thoại: 0914.211.069
Email: ky.dd@danggiahung.com