Mr. Lê Văn Tín

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Chức danh: Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Chuyên môn: Kỹ sư Điện
Số điện thoại: 0946.058.008
Email: Tin.lv@danggiahung.com