04 Th7

By :

Tối rất hài lòng về sản phẩm Hikvision và đội ngũ nhân viên của công ty Đặng Gia Hưng. Thân thiện và chuyên nghiệp.