Công ty TNHH Công Nghệ Đặng Gia Hưng – Đại lý phân phối ủy quyền báo động Aolin Taiwan tại Đà Nẵng.

Giới thiệu chung về hệ thống Báo động & Báo cháy thông dụng sử dụng: Tủ trung tâm, đầu báo cảm biến, thiết bị cảnh báo, các phụ kiện và dây dẫn liên kết.

Ứng dụng:
Phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do sự xâm nhập trái phép hoặc trộm cắp xảy ra.
Phát hiện sớm và kịp thời những hiểm họa như cháy nổ..vv để kịp thời cho công tác PCCC và bảo vệ.

Mô hình hoạt động
* Khi các đầu báo phát hiện có sự kiện (vỡ kính, xâm nhập hoặc cháy, nổ…vv) sẽ gửi tín hiệu về cho Tủ trung tâm.
** Tủ trung tâm xử lý, phát ra cảnh báo tại chỗ, đồng thời gửi thông tin cảnh báo từ xa đến các thiết bị được liên kết.

Các thành phần:

Tủ trung tâm


Đầu báo thông dụng


Phụ kiện


Tính năng