Hikvision đảm bảo cuộc sống an toàn của bạn với hệ thống kiểm soát vào ra toàn diện. Bộ điều khiển trung tâm tích hợp tất cả trong một có các phụ kiện cần thiết để cài đặt dễ dàng, kết hợp chức năng cảnh báo và kết nối các phần tử khác để hoàn thành hệ thống kiểm soát vào ra, bao gồm đầu đọc thẻ, khóa, nút TCP/IP, trình lập trình thẻ và nút exit…