D102AM

• Từ AOLIN không dây đã có pin đi kèm 12V (New) loại mới đẹp và bắt xa hơn
• Khoảng cách kêt nối tới trung tâm 100m. Dùng pin 12V/180Ah.(kèm pin)
• Thích hợp lắp tại cửa sổ, cửa ra vào