DS-KB2411-IM

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH ANALOG
Nút ấn gọi cửa
• Camera có bổ sung hồng ngoại
• Cuộc gọi một chạm
• Camera bí mật với độ phân giải: 720×576 @ 25 fps
• Điều khiển mở khóa cửa
• Kích thước: 128 mm×42 mm×24.8 mm