DS-KH2200

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH ANALOG
Màn hình căn hộ
• Màn hình giao tiếp với nhau chế độ rảnh tay
• Hỗ trợ nút ấn màn hình và camera analog mở rộng
• Mở khóa từ xa
• Cài đặt thuận lợi và thao tác dễ dàng
• Kích thước: 195.8 mm×132.8 mm×18.39 mm