KX-T7705

Màn hình hiển thị số không cần pin (2 màu trắng & đen)
Nhật ký cuộc gọi: 30 số
Quay lại 5 số gần nhất
Tính năng Speakerphone