KX-TS580

Màn hình hiển thị 50 số gọi đến và 20 số gọi đi.
SP- phone hai chiều kỹ thuật số . Phím Navigator dễ sử dụng.
Chế độ nhạc chờ cuộc gọi. Khóa bàn phím bằng mật khẩu.