Nguồn DVE 12V_1A

Nguồn DVE 12V_1A chất lượng cho camera và các thiết bị điện tử khác sử dụng  12V_1A