Ổ cắm- 16A

• Nhiệt độ hoạt động: 0°C
•Kích thước:
Vuông: 95 x 95 x 31,5 mm;
Chữ nhật: 121,5 x 80 x 33.2 mm
• Bảo hành 24 tháng