Ổ tivi/mạng/điện thoại

• Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 80°C
• Kích thước:
Vuông : 95 x 95 x 31.5 mm
Chữ nhật: 121.5 x 80 x 33.2 mm
• Bảo hành 24 tháng