RM432PK-8

Tủ báo động trung tâm LightSYS
• Trung tâm báo động LightSYS 8
Zone có dây bàn phím LCD : 8 vùng có
dây, báo ra 16 số điện thoại.
• Bật tắt bằng bàn phím (Thêm tính năng
bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di
động nếu lắp thêm Module IP).
• Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4
thiết bị khác nhau.
• 1 bộ bao gồm bao gồm: Tủ trung tâm
chống cháy, bàn phím LCD, biến áp
• Tủ báo động 24/32/40/48 zone