RP128T4RC00A

• Điều khiển từ xa dành cho tủ không
dây Lightsys
• Khoảng cách thu phát 20-50m tùy
thuộc địa hình