RP432EV

Module âm thanh
• Module âm thanh, ghi âm sẵn lời nhắn,
khi báo động, lời nhắn sẽ được phát lại
cho số điện thoại gọi tới.
• Khi lắp module này, số điện thoại có thể
gọi tới là 16 số (Cố định hoặc di động)