RP432GS

• Module sử dụng SIM.
• Cho phép trung tâm quay số khi có sự kiện, báo động, kết nối internet thông qua Sim di động gắn trên main.