RP432KP

• Bàn phím LCD mở rộng
• Có thể lắp tối đa 4 bàn phím cho 1 trung tâm báo động.