RW132IP

Module kết nối mạng
• Module kết nối mạng.
• Kết nối trung tâm với internet. Khi đó mọi
sự kiện xảy ra như Báo động, mất điện, Ắc
quy yếu… sẽ được báo qua Email.
• Có thể bật tắt trung tâm, điều khiển 4 rơ
le ( PGM port) trên trung tâm qua phần
mềm cài trên điện thoại di động.
• Lưu ý : Có thể dùng 4 rơ le này để điều
khiển Bật/Tắt 4 thiết bị khác nhau tại nơi
lắp báo động.