SH-K2T802M

Bộ kiểm soát vào ra độc lập
Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp
module đọc thẻ Mifare, có màn hình
Hỗ trợ 3000 thẻ và 10000 sự kiện kiểm
soát vào ra.
Kết nối : TCP/IP;
Bàn phím 12 nút và nút chuông
DC 12V/1A