SH-K2T803F

Bộ kiểm soát vào ra độc lập
Bộ kiểm soát vào ra độc lập có màn hình LCD
Lưu trữ 3.000 vân tay và 100,000 sự kiện kiếm
soát vào ra.
Hỗ trợ kiểm soát vào ra và tính năng chấm
công, module vân tay quang học.
Kết nối : TCP-IP, Wif, RS-485 (kết nối đến
module bảo mật)
Hỗ trợ đầu vào Wiegand (W26/W34) và đầu ra
Wiegand (W26/W34)