SH-K2T803MF

Bộ kiểm soát vào ra độc lập
• Bộ kiểm soát vào ra độc lập có màn hình
LCD , tích hợp moduel đọc thẻ Mifare
Lưu trữ 3.000 thẻ, 3.000 vân tay và 100.000
sự kiện kiếm soát vào ra.
Hỗ trợ kiểm soát vào ra và tính năng chấm
công, module vân tay quang học.
Kết nối : TCP-IP, Wif, RS-485 (kết nối đến
module bảo mật)
Hỗ trợ đầu vào Wiegand (W26/W34) và đầu
ra Wiegand (W26/W34