SH-K3804

Bộ kiểm soát vào ra 4 cửa
Bộ kiểm soát vào ra 4 cửa, Lưu trữ 10,000
thẻ và 50,000 sự kiện kiểm soát vào ra.
Giao tiếp : TCP/IP;
Hỗ trợ 4 đầu đọc thẻ Wiegand;
Giao tiếp ngõ vào: Cửa từ ×4, Công tắc
cửa ×4, ngõ vào tình huống ×4;
Giao tiếp ngõ ra: Rơ le công tắc cửa ×4;
Rơ le báo động ×4.