UniFi UAP AC Lite

UniFi UAP AC Lite

+ Băng tần: 2.4 Ghz (300Mbps),5 Ghz (867Mbps)
+ Vùng phủ sóng: bán kính 122m (không che chắn)
+ Người dùng đồng thời: 200 users
+ Hổ trợ VLAN theo chuẩn 802.11AC, WMM,
giới hạn tốc độ truy cập cho từng người dùng.
+ Hỗ trợ POE