UniFi UAP -AC- LR

UniFi UAP -AC- LR

+ Băng tần: 2.4 Ghz (450Mbps), 5 Ghz (867Mbps)
+ Vùng phủ sóng: bán kính 183m (không che chắn)
+ Người dùng đồng thời: 200 users
+ Hổ trợ VLAN theo chuẩn 802.11AC, WMM,
giới hạn tốc độ truy cập cho từng người dùng.
+ Hỗ trợ POE.