YRD185

• Điều khiển từ xa AOLIN không dây
• Khoảng cách tới trung tâm 10-20m