Tháng Một 2018 17
Hệ thống báo động và báo cháy
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Hệ thống báo động và báo cháy

Giới thiệu chung về hệ thống Báo động & Báo cháy thông dụng sử dụng: Tủ trung tâm, đầu báo cảm biến, thiết bị cảnh báo, các phụ kiện và dây dẫn liên kết. Ứng dụng:…