Tháng Một 2018 16
Giải pháp chuông cửa có hình HIKVISION
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Giải pháp chuông cửa có hình HIKVISION

Hệ thống chuông cửa có hình sử dụng cho một số mục đích sau: Chủ nhà có thể nhìn thấy và đàm thoại với khách, mở cửa từ xa thông qua màn hình mà không…