Tháng Một 2018 11
Giải pháp cho tòa nhà
Posted By :
Chức năng bình luận bị tắt ở Giải pháp cho tòa nhà

Cung cấp giải pháp an ninh toàn diện, quản lý tích hợp các hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động, hệ thống chuông cửa có hình và hệ thống access controll.