Cáp đồng trục RG6 Alantek

Mô tả

Cáp đồng trục dùng cho hệ truyền hình, camera analog

Sản phẩm chất lượng cho các công trình. dự án

Sản phẩm chính hãng, đầy đủ chứng từ COCQ