Cáp mạng Cat5e Alantek

Mô tả

Cáp mạng đồng nguyên chất – Dành cho các công trình/dự án

Sản phẩm chính hãng, đầy đủ chứng từ COCQ