Cáp mạng Cat6e Alantek

Mô tả

Cáp mạng đồng nguyên chất – dành cho các công trình dự án
Sản phẩm chính hàng, đầy đủ chứng từ COCQ

Phân phối tại Đà Nẵng bởi công ty TNHH Công Nghệ Đặng Gia Hưng
Đơn vị cung cấp thiết bị, tư vấn giải pháp và thi công các hệ thống điện nhẹ.