KX-TGB110

Màn hình LCD 1.4, đèn màn hình màu cam.
Hiển thị 20 số gọi đến và 10 số gọi đi. Hai số gọi nhanh.
Danh bạ lưu 50 tên và số, chức năng câm tiếng, khóa máy.
Thời gian thoại tới 10h, thời gian chờ 200h.
Chức năng chuyển cuộc gọi.