KX-TS560

Màn hình LCD hiển thị số. 50 số gọi đến và 20 số gọi đi.
Danh bạ 50 tên và số điện thoại. Phím Navigator dễ sử dụng.
Chế độ nhạc chờ cuộc gọi. Khoá bàn phím bằng mật khẩu.