Pir 102A

• Hồng ngoại AOLIN không dây có chân đế.
• Dùng 1v pin 9V nhỏ gọn