RW132EWR

• Bộ lặp tín hiệu . (WL 1-WAY REPEATER).
• Tăng khoảng cách lên đến 150m
• Sử dụng nguồn 12-16 V AC hoặc DC.