SH-K3801

Bộ kiểm soát vào ra 1 cửa
Bộ kiểm soát vào ra 1 cửa, Lưu trữ 10,000 thẻ
và 50,000 sự kiện kiểm soát vào ra.
Giao tiếp : TCP/IP;
Hỗ trợ 2 đầu đọc thẻ Wiegand;
Giao tiếp ngõ vào: Cửa từ ×1, Công tắc cửa
×1, ngõ vào tình huống ×1;
Giao tiếp ngõ ra: Rơ le công tắc cửa × 1; Rơ le
báo động ×1.